header_ptum2017_02.png

 

 

Program szczegółowy Zjazdu

[kliknij, żeby pobrać program szczegółowy Zjazdu]

 

 

Program ramowy Zjazdu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupelnień w programie

Holiday Inn Bydgoszcz****
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

www.holiday.hgb.com.pl


Środa, 20 września 2017 r.

 

Po południu przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja


Czwartek, 21 września 2017 r.

 

07.30 – 09.00    Interaktywne warsztaty dotyczące leczenia trombolitycznego
                                   Zaprasza firma Boehringer Ingelheim  
09.30 – 11.10       Sesja inauguracyjna

11.10 – 11.25        Przerwa kawowa
11.25 – 12.30        Trudne zagadnienia w leczeniu trombolitycznym – jak je rozwiązać?
                                      
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
12.30 – 14.10       Sesja plenarna I
14.10 – 15.00     Obiad
15.00 – 15.45       Miejsce Cerebrolizyny w leczeniu pacjentów po udarze mózgu
                                      
Sesja satelitarna firmy
EVER Pharma
15.45 – 16.00     Przerwa kawowa
16.00 – 17.55     Sesja plenarna II
18.00 – 19.15      Walne zebranie PTUM

20.00                    Kolacja

Piątek, 22 września 2017 r.

 

07.30 – 08.45      Sesja satelitarna: Zatorowość paradoksalna – aspekty praktyczne
08.45 – 09.00     Przerwa kawowa
09.00 - 10.30       Sesja plenarna III współorganizowana z Zespołem ds. Neurologii Dziecięcej
                                        Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

10.30 – 10.45       Przerwa kawowa
10.45 – 12.30        Sesja plenarna IV

12.30 – 13.15          Sesja satelitarna firmy Nutricia
13.15 – 14.45          Sesja plenarna V
14.45 – 15.00        Podsumowanie i zamknięcie obrad
                                        VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

15.00                        Obiad i wyjazd uczestników